Sommeråpning 2018

Velkommen til sommersamling for hele Olsvik menighet!

  • 15:00: Konsert med alle menighetens kor - MiniSing, Shine, Tweenies, TenSing, Colla Voce
  • 16:00: Mat
  • 17:00: Familiegudstjeneste

Arrangementet er gratis. Vi stiller med mat. Det blir mulighet til å gi penger ved kollekt.