• 10. september 2020

Forside menighetsblad 3 2020

Årets tredje menighetsblad er i trykken og lander etter planen i din postkasse i uke 39. Allerede nå kan du lese eller laste det ned fra nettsiden.

  • Kulturfest og Olsvikutstillingen er hovedsakene, og du kan lese om alt det spennende som skjer 10.–17. oktober, både arrangementene i kirkerommet og kunsten i kjelleren.
  • Mange i menigheten er med i bibelgrupper og lignende, og i dette nummeret kan du lese om flere av disse gruppene.
  • Tilbake til normale tider? spør menighetsrådsleder Arthur Pilskog i en utvidet «Lederens hjørne»

Du finner også noe informasjon om smittevern på Gudstjenester og i Åpen barnehage, også klart også alle de faste spaltene.

God lesning!