• 14. november 2016

Lys våken

På grunn av for få deltakere har vi dessverre måttet avlyse årets LysVåken-arrangement.

Dersom noen har lyst til å være med på gudstjenesten, 1. søndag i advent, 27. november, så har vi en samling kl. 10.00, på søndag, hvor vi forbereder gudstjenesten. Gudstjenesten starter kl. 11.00, og da blir de som møter opp med på noe praktisk i gudstjenesten.

Det blir altså ikke noe på lørdagen, men på søndagen feirer vi 1. søndag i advent, og de som vil være med og ha en oppgave på gudstjenesten kan møte kl. 10.00.