Søndag 4. oktober er det diakoniens dag. Denne dagen vil vi ha fokus på å fremme og opplyse om diakoni. Bandet Hotshot vil opptre på gudstjenesten, og det blir kirkekaffe i kirkekjelleren. Gudstjenesten har nattverd og er ved Nobu Imazu.

Hjertelig velkommen!