Mandag 13. april kl. 19 er du velkommen til temakveld i kirkekjelleren i Olsvik kirke. Prest Terje Aannerød vil snakke om følgende tema:

«Trenger vi kirken? Hvorfor går du i kirken? Menighet/fellesskap? Bevisstgjøring.»

Etter bibeltimen blir det anledning til spørsmål og samtale, og det blir enkel servering.

Hjertelig velkommen!