• 24. april 2020

Nattverdskalker

Vi åpner for mulighet for å ta imot nattverd i Olsvik kirke enkelte søndager kl. 12:00. Følgende forholdsregler tas:

  • Maksimalt 10 personer plassert rundt i kirken med god avstand
  • Maksimalt 4 personer om gangen ved alterringen

For påmelding til nattverd, ta kontakt med kapellan Nobukazu Imazu på ni235@kirken.no innen torsdag kveld før den aktuelle søndagen.

I første omgang åpner vi for nattverd følgende søndager:

  • 3. mai kl. 12
  • 10. mai kl. 12
  • 24. mai kl. 12
  • 31. mai kl. 12
  • 14. juni kl. 12