• 4. juni 2016

Forside menighetsblad 3 2016

Olsvik menighetsblad nr. 3 2016 er nå ute og kan leses eller lastes ned fra nettsiden. Her finner du en artikkel om vår jubilant Rune Klevberg, du kan lese om zen-buddhisme og kristendom, og se bilder av årets konfirmanter. I tillegg kan du lese om høstens kulturuke og om oppstart av MiniSing, voksenkor og søndagsskole.

God lesning!