• 24. august 2020

Kirken i solnedgang

Olsvik menighet sin portal for fast givertjeneste har fått nytt utseende. Tjenesten er levert av Solidus, et selskap som har spesialisert seg på gode og oversiktlige løsninger for menigheter og ideelle organisasjoner.

Det er lett å registrere seg som fast giver, og samtidig får menighetsrådet god oversikt over gaver som gis til ulike formål i menighetens arbeid.

De som allerede er registrert som faste givere i Olsvik, trenger ikke gjøre noe. Alle avtaler er overført til den nye tjenesten. Nye givere er velkommen til å registrere seg og velge det formål de ønsker å støtte.

Menigheten har også avsluttet bankavtale med Handelsbanken og bruker nå kun DNB. Dette pga gunstige vilkår fremforhandlet av kirken i Bergen. Menighetens nye hovedkontonummer er 5081.08.11363. Har du opprettet fast avtale om overføring av penger til menigheten, må dette endres i nettbanken din.

Takk for at du ønsker å støtte arbeidet i Olsvik menighet! Hvert bidrag er kjærkomment, og vil bli brukt etter beste evne til arbeidet blant barn og unge, og diakonalt arbeid i menigheten.