• 8. oktober 2020

Martin Hunsager

Søndag 11. oktober kl. 11 inviterer vi til innsettelsesgudstjeneste for Martin Hunsager. Vel møtt!