Japansk bygning

30. mars til 13. april 2020 arrangerer Olsvik menighet temareise til Japan med vår japanske prest Nobu. Frist for påmelding og betaling av påmeldingsavgift er 1. oktober. All informasjon om reisen finner du i vedlegget til denne artikkelen. Vi håper du vil bli med!