Menighetens årsmøte avholdes 28. februar like etter gudstjenesten. Årsmeldingen for 2015 finner du som vedlegg til denne artikkelen eller i dokumentarkivet. Vi håper du vil komme!