• 12. mars 2020

Forside Olsvik menighetsblad nr. 1 2020

Årets første menighetsblad er i trykken og lander etter planen i din postkasse i uke 13. Allerede nå kan du lese eller laste det ned fra nettsiden.

I bladet kan du lese om Kirkens nødhjelps fasteaksjon, Olsvik TenSings 30-årsjubileum, og biskopens visitasforedrag. Du finner også informasjon om misjonsprosjektet i Okhaldhunga og en takk til vår avtroppede administrasjonsleder Bjarne, i tillegg til faste spalter som andakt og «Min salme».

God lesning!