Menighetens årsmøte avholdes søndag 19. mars like etter gudstjenesten. Årsmeldingen for 2016 finner du som vedlegg til denne artikkelen eller i dokumentarkivet. Vi håper du vil komme!