• 24. mai 2017

Åpen barnehage

Vi søker kandidater til følgende stillinger i Olsvik åpen barnehage:

  • Pedagogisk leder 50% som kan lede den åpne barnehagen med årsplan, ansvar for pedagogisk innhold, PR, rekruttering og daglig program (frilek, samlingsstund, lunsj, aktiviteter, m.m.). Se stillingen her.
  • Barnehagelærer 35% uten lederansvar som sammen med barnehagestyrer skal ha ansvaret for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Se stillingen her.

Søknadsfrist 6. juni for begge stillingene. Velkommen som jobbsøker!