Menighetens årsmøte avholdes søndag 11. mars like etter gudstjenesten. Årsmeldingen for 2017 finner du som vedlegg til denne artikkelen eller i dokumentarkivet. Vi håper du vil komme!