• 22. august 2018

På søndag synger vi sammen med alle de andre korene i menigheten på samlingsgudstjeneste. Etter gudstjenesten er alle velkommen til mat/grilling.

  • Fremmøte: 10:00 i kirkekjelleren (NB! Endring fra tidligere annonsert tidspunkt)
  • Antrekk: Sort med turkis detalj
  • Program: O store Gud, Fadervår, Hamba Nathi (fellesnummer)