• 18. januar 2022

Sykehuset i Okhaldhunga

Søndag 23. januar er du hjertelig velkommen til misjonsgudstjeneste i Olsvik kirke. Sogneprest Martin Aalen Hunsager er liturg. Preken blir ved Svein Høyseter fra Normisjon. Det blir informasjon om misjonsprosjektet vårt for Okhaldhunga sykehus i Nepal (se foto). Det blir anledning til å gi en gave til prosjektet. Det er dåp og nattverd i gudstjenesten.

Like etter postludiet blir det kirkekaffe i kirkerommet med fokus på misjon, der det blir gitt ytterligere info om prosjektet vårt.

Vi håper du kommer og blir med oss denne søndagen!