• 26. mars 2015

En stor takk til alle dere som var hjemme og tok så godt imot bøssebærerne for Kirkens Nødhjelp!

Vi vil særlig takke konfirmanter, foreldre, tensing, diakoniutvalg og alle andre som bidro på årets fasteaksjon. Nok en gang har våre fantastiske konfirmanter sørget for ny innsamlingsrekord. Summen i år ble kr. 81 387,50 – en økning på hele 20 % fra rekordåret 2014. Med disse pengene kan Kirkens Nødhjelp være med å bidra til at enda flere får tilgang til rent vann.

Tusen, hjertelig takk!