•  29. mai 2019

Kirkevalget 2019 logo

Ved valg til menighetsråd i Olsvik sokn er det én godkjent valgliste: Nominasjonskomiteens liste. Valget gjennomføres som flertallsvalg.

Kandidatene er oppført i prioritert rekkefølge.

 1. Yngve Jørgensen, f. 1955
 2. Mette Myklebust, f. 1994
 3. Brith Barsnes Bjordal, f. 1957
 4. Christer van der Meeren, f. 1988
 5. Arthur Pilskog, f. 1951
 6. Randi Birkeli Mårtensson, f. 1959
 7. Else Beate Dåvøy, f. 1954
 8. Anette Hermansen, f. 1978
 9. Øivind Hovden, f. 1956
 10. Aina Syslak, f. 1988
 11. Torill Andersen, f. 1950
 12. Sølvi Mostraum Krabbedal, f. 1967
 13. Bodil Angelvik, f. 1946
 14. Ingelin Hoff Larsen, f. 1944

Utfyllende opplysninger om kandidatene og om kirkevalget i soknet kommer i et eget menighetsblad i august.