• 6. november 2020

I tråd med byrådets nye tiltak og etter beskjed fra domprosten blir det ingen gudstjenester i kirkene i Bergen 8., 15. og 22. november.

Unntaket er dåpshandlinger med inntil 20 personer.