• 5. april 2017

Fasteaksjonen 2017 – Ja, vi elsker dette vannet

På fasteaksjonen i går kom det inn kr. 65 377,– i kontanter, i tillegg til det folk sendte på Vipps. Takk til konfirmanter og foreldre med flere for flott innsats, og ikke minst takk til alle gode givere!

Også Kirkens Nødhjelp sender en stor takk:

«Tusen takk til alle dere som har lagt ned et utrolig arbeid for Fasteaksjonen hvert eneste år – i 50 år! Vi er utrolig stolte og glade for å ha dere på laget. Uten denne støtten hadde ikke Kirkens Nødhjelp kunnet drive det livsviktige arbeidet vi gjør, som gir mange av verdens mest sårbare mennesker mulighet til å overleve i krig og katastrofer. I tillegg til at vi sikrer at flere mennesker får varig tilgang til rent vann er vi akkurat nå til stede med livreddende nødhjelp i Sør-Sudan og Somalia, og midlene fra Fasteaksjonen gjør det mulig for oss å styrke denne innsatsen. Sammen redder vi liv!»