Kirkevalget 2019 logo

Kirkevalget 2019 er 9. september. For vår del velges det medlemmer til Olsvik menighetsråd og til Bjørgvin bispedømmeråd og Kirkemøtet. Presentasjon av kandidater finner du i menighetsbladets valgekstra.

Tid og sted for Kirkevalget:

  • Alvøen skole, Janaflaten 31, 5179 Godvik, kl. 09:00–21:00
  • Olsvik skole, Olsvikåsen 49, 5183 Olsvik, kl. 09:00–21:00

Du må gå til den stemmekretsen du hører til. Dersom du er usikker på hvor dette er, se valgkortet ditt eller ta kontakt med soknet.

Forhåndsstemming

Tid og sted for forhåndsstemming:

  • Olsvik menighetskontor, alle arbeidsdager i perioden 19. august til 6. september kl. 10:00–14:00 (tirsdag 27. august og 3. september fram til kl. 18:00)
  • Bergen kirkelige fellesråds kontorer i Aasegården i Vestre Strømkaien 7 i perioden 12. august til 6. september kl. 09:00–14:00.

Godt valg!