Menighetens årsmøte avholdes søndag 17. mars like etter gudstjenesten. Årsmeldingen for 2018 finner du som vedlegg til denne artikkelen eller i dokumentarkivet.

Vi håper du vil vise ditt engasjement for menigheten ved å komme på årsmøtet.

Hjertelig velkommen!