• 27. november 2015

Olsvik menighetsblad 2015-05

Olsvik menighetsblad nr. 5 2015 er nå ute og kan leses eller lastes ned fra nettsiden. I dette nummeret kan du lese om fortsettelsen på Juleeventyret i Olsvik, med Bergens fineste juletre. Du får også med deg biskopens juleandakt og oversikt over det som skjer i adventstiden og til jul, i Olsvik kirke. I tillegg kan du lese om noe av det som har skjedd den siste tiden.

God lesning!