Retreat

Retreat Bergen inviterer til retreat-kveld i Olsvik kirke onsdag 23. november kl. 18:00. Vi mediterer over en bibeltekst, har et måltid sammen og avslutter med bønnevandring og samling i kirken. Mulighet for samtale.

Vi betaler 50 kr for måltidet. Samlingen avsluttes kl. 21:00.

Ansvarlige er Nobu Imazu, Heidi Merete Baird, Øyvind Øy og Gerd Øy.