Søndagsskolen logo

På samlingsgudstjenesten etter sommeren, 28. august, starter vi opp søndagsskole i Olsvik kirke. Søndagskolen er åpen for alle og rettet inn mot barn i alderen 3–10 år.

Første del av gudstjenesten er i kirkerommet, og så går vi ned i kirkekjelleren og synger og leser bibelfortellinger i andre halvdel.

Det blir søndagsskole følgende datoer:

  • 28. aug.
  • 11. sept.
  • 25. sept.
  • 9. okt.
  • 6. nov.
  • 20. nov.
  • 4. des.
  • 18. des.

Vi ønsker å ha søndagsskole hver søndag, men i starten blir det ca. to ganger i måneden pga. begrensede ressurser. Vil du hjelpe oss å drive søndagsskole hver uke? Ta kontakt med Hans-Petter Dahl på 55308176 eller hans.p.dahl@bergen.kirken.no.