• 21. desember 2017

  • Tidspunkt: Vi møter kl. 13:20 i kirkekjelleren. Gudstjenesten begynner 14:00 og er ferdig ca. 15:00.
  • Antrekk: Ikke noe spesielt eller uniformert - bare det pene antrekket du ellers har på deg på julaften.

Program/kjøreplan:

  • Vi går inn i prosesjon under preludiet sammen med barnekoret og stiller oss opp.
  • Barnekoret synger en sang, så synger vi Eselet sin julesong, så synger vi Mitt hjerte alltid vanker.
  • Vi setter oss, presten ønsker menigheten velkommen, og gudstjenesten går sin gang.
  • Helt på slutten av gudstjenesten (etter Fadervår, som menigheten leser/ber sammen) skal vi synge Deilig er jorden sammen med menighet/korps.
  • Deretter synger Brith velsignelsen. Logistikken her finner vi ut av på julaften; vi stiller oss i det minste litt til side for at Brith og prest skal synes.
  • Vi avslutter med O helga natt. Om vi så setter oss eller står mens postludiet spilles finner vi ut av på julaften.