Retreat

Vi inviterer til retreat-kveld i Olsvik kirke torsdag 6. april kl. 18:00. Vi har et måltid sammen, mediterer over en bibeltekst og avslutter med bønnevandring og samling i kirkerommet. Mulighet for samtale.

Vi betaler 50 kr for måltidet. Samlingen avsluttes kl. 21:00.

Ansvarlige er kapellan Nobukazu Imazu og diakon Heidi Merete Baird.