Velkommen til samlingsgudstjeneste på søndag! Vi samler hele menigheten og alle korene til et nytt semester, og håper på en god kirkekaffestund etterpå. Gudstjenesten er ved Gunnar Kolaas. Vi håper du vil komme!