• 13. mars 2020

Fasteaksjonen 2020 banner

Verden står nå overfor en pandemi, som rammer oss alle. Koronaviruset kan få katastrofale konsekvenser for land med stor fattigdom og dårlig utbygde helsesystemer. Rent vann og god hygiene er livsviktige i denne ekstreme situasjonen.

Kirkens Nødhjelp sin årlige Fasteaksjon er Norges nest største innsamlingsaksjon. 29.–31. mars skulle 40.000 bøssebærere ha gått dør til dør for å samle inn penger for å gi sårbare mennesker tilgang til rent vann og god hygiene.

For å hindre spredning også her hjemme i Norge, vil våre innsamlere i Fasteaksjonen ikke komme på døren. Dette betyr at pengene til årets fasteaksjon ikke samles inn dør til dør, men via digitale innsamlingsaksjoner.

Hjelp oss å hjelpe de mest sårbare. Vær med å redd liv og støtt oss digitalt i årets fasteaksjon.

Du kan gi på Olsvik menighets innsamlingsaksjon på Facebook, eller via Vipps på 2426.