•  17. august 2018

Lekende barn (Ella K. Okstad)

I august starter vi et nytt prosjekt i Olsvik kirke som vi kaller Superonsdag. Her kommer vi til å samle barnekorene på samme tidspunkt, og planen er å også introdusere nye aktiviteter for dem som liker andre ting enn å synge i kor.

Superonsdag starter med en kort åpning i kirkerommet kl. 17:30, før gruppene går hver til sitt. Småbarnssang øver deretter i speilsalen kjelleren, mens MiniSing og Shine øver sammen i kirkerommet. Foreldre er velkommen til å oppholde seg i menighetssalen i kirkekjelleren., mens barna holder på med aktiviteter. De nye aktivitetene vil bli presentert etterhvert som de er klare.

Rundt kl. 18:00 er Småbarnssang og MiniSing ferdig, mens Shine fortsetter øvelsen i kirkerommet frem til kl. 18:30. De som har barn i flere grupper kan bruke tiden i kjelleren til lek, og kl. 18:30 samles de som er igjen til felles avslutning i kirkerommet.

Velkommen til Superonsdag!

Illustrasjon: Ella K. Okstad