• 23. april 2015

I siste nummer av menighetsbladet kom vi i skade for å si at menighetens vårtur er 4. mai. Korrekt dato er 4. juni.