• 17. januar 2021

I dag, 3. søndag i åpenbaringstiden, deler vi en felles mini-gudstjeneste/musikkandakt med Loddefjord kirke.