•  13. mars 2020

Koronavirus

Denne saken holdes oppdatert. Sist oppdatert 5. april kl. 16:34.

Olsvik menighet følger situasjonen tett og forholder seg til råd og retningslinjer fra Fellesrådet, Bispedømmerådet, Bergen kommune og FHI.

Ved spørsmål, kontakt kirkekontoret på telefon 55 30 81 70.

Du finner viktig informasjon på følgende sider:

Digitale fellesskap

Kirkens medarbeidere er opptatt av at kirken skal være til stede for folk som vil ha forbønn, samtale og fellesskap. Samtidig må vi være med på den nasjonale innsatsen mot koronaviruset. Akkurat nå må mye skje via nettet. Du finner oppdatert informasjon om digitale fellesskap på Den norske kirkes hjemmesider.

Olsvik menighets tilbud

Generelle forholdsregler

Vi ønsker å ta hensyn til de som er de mest sårbare i forbindelse med koronavirus-utbruddet, og takker for at du respekter anbefalingene.

I en periode fremover anbefaler Olsvik menighetsråd sterkt:

 • Vær nøye med håndhygiene
 • Ingen håndhilsing/klemming
 • Avstand til andre, jfr. kommunens råd om 1 meters avstand. Sitt gjerne med en ledig stol til neste person.
 • Det blir ikke kirkekaffe.
 • Det blir ikke bevertning.

Vi henviser ellers til FHI sin hygieneplakat og generelle retningslinjer (se lenker over).

Gudstjenester

Gudstjenester i kirken er avlyst inntil videre. Se nyheter/kalender på forsiden for informasjon om når vi sender gudstjenester på Facebook, har drive-in-gudstjenester o.l.

Se også Den norske kirkes informasjon om digitale alternativer.

Faste aktiviteter

Går som planlagt inntil annen informasjon kommer.

Utsatt/avlyst:

 • Åpen barnehage er avlyst inntil videre
 • Åpen kafé er avlyst inntil videre
 • Superonsdag er avlyst frem til påske
 • Kulturskolen er avlyst til og med 27. mars
 • Colla Voce avlyser alle øvinger frem til påske
 • Olsvik TenSing avlyser alle øvinger frem til påske

Arrangementer

Går som planlagt inntil annen informasjon kommer.

Utsatt/avlyst:

 • Temakvelden 16. april utsettes på ubestemt tid.
 • Pasjonskonserten skjærtorsdag 9. april avlyses.
 • Formiddagstreff 2. april avlyses.
 • Åpen kafé 26. mars avlyses.
 • Konserten med Knut Anders Sørum og Olsvik TenSing/AllStars, opprinnelig planlagt 21. april, utsettes til 15. september.
 • Konfirmasjoner utsettes til september. Konfirmantforesatte har fått mer informasjon.
 • Fasteaksjonen blir digital – ingen kommer på døren med bøsser. Les mer på fasteaksjonen.no.
 • Konfirmantturer til Berlin og London avlyses.
 • Årsmøtet 15. mars avlyses
 • Strategisamling for menighetsråd og stab 13.–14. mars utsettes