•  13. mars 2020

Koronavirus

Denne saken holdes oppdatert. Sist oppdatert 27. mai kl. 08:54.

Olsvik menighet forholder seg til råd og retningslinjer fra Fellesrådet, Bispedømmerådet, Bergen kommune og FHI.

Ved spørsmål, kontakt kirkekontoret på telefon 55 30 81 70.

Du finner viktig informasjon på følgende sider:

Digitale fellesskap

Kirkens medarbeidere er opptatt av at kirken skal være til stede for folk som vil ha forbønn, samtale og fellesskap. Samtidig må vi være med på den nasjonale innsatsen mot koronaviruset. Akkurat nå må mye skje via nettet. Du finner oppdatert informasjon om digitale fellesskap på Den norske kirkes hjemmesider.

Olsvik menighets tilbud

Generelle forholdsregler

Vi ønsker å ta hensyn til de som er de mest sårbare i forbindelse med koronavirus-utbruddet, og takker for at du respekter anbefalingene. Vi henviser ellers til FHI sin hygieneplakat og generelle retningslinjer (se lenker over).

Gudstjenester

Olsvik menighet starter opp igjen med gudstjenester fra søndag 24. mai. Les mer her.

Faste aktiviteter

  • Åpen barnehage har begynt igjen med samlinger ute på lekeplassen bak kirken
  • Babysang har begynt igjen
  • Åpen kafé er avlyst inntil videre
  • Superonsdag er avlyst inntil videre
  • Olsvik TenSing har begynt øvinger igjen
  • Olsvik Tweenies begynner øvinger fra tirsdag 19.5

Arrangementer

  • Temakveld 28. mai avlyses
  • Konserten med Knut Anders Sørum og Olsvik TenSing/AllStars, opprinnelig planlagt 21. april, utsettes til 15. september.
  • Konfirmasjoner utsettes til september. Konfirmantforesatte har fått mer informasjon.