• 20. november 2017

Lørdag 25. november synger vi på menighetens årlige basar.

  • Antrekk: Svart med turkis detalj
  • Fremmøte: Klar til oppvarming 12:45 i kirkerommet. Vi synger rundt 13:20. Basaren starter 12:00 for dem som vil være der fra starten (det blir raskt fullt - dørene åpner 11:30).
  • Program og rekkefølge: O store Gud, Folket syng, Mitt hjerte er ditt, Har du fyr.