• 27. mars 2020

Alter med krusifiks og blomsterdekorasjon

Søndag 29. mars er det 4. søndag i fastetiden. Siden vi ikke kan ha gudstjeneste, deler vår kapellan Nobukazu Imazu i stedet noen betraktninger om prekenteksten her på nettsiden. Prekenteksten er Joh 11, 45–53 og handler om overprestene som planlegger å drepe Jesus.

---

«Et menneske døde for folket for at hele folket ikke skulle gå til grunne.»

Jeg setter stor pris på å arbeide i et team i Olsvik kirke, fordi jeg er glad i mennesker. Jeg er ikke en ensom ulv, men bygger en menighet i samarbeid med staben, menighetsrådet og frivillige medarbeidere. Jeg setter også stor pris på alle de ansatte på kirkekontoret i Olsvik. Vanligvis har vi stabsmøte hver onsdag kl. 12:30, men situasjonen er litt annerledes for tiden på grunn av koronaviruset. Nå har vi et kort stabsmøte på nett kl. 10 hver dag fra mandag til fredag! Det er godt for meg å tenke at jeg ikke er alene, men en del av et fellesskap i kirken.

Bibelen sier at vi ikke er skapt til å være alene, men som en del av familien som heter «menneskeslekten». Gud selv ble menneske og identifiserte seg selv som en del av menneskeslekten. Dette er et stort mysterium som jeg aldri blir trøtt av å undre meg over. Gud ble født som en liten baby i Betlehem, og døde på korset på Golgata.

Men hvorfor måtte Guds egen Sønn dø for oss? Kanskje vi kan finne et riktig svar i dagens søndagstekst?

Det står slik: En av dem, Kaifas, som var øversteprest det året, sa da: «Dere skjønner ingenting. Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» (Joh 11, 49–50)

Her står det tydelig at ett menneske skulle dø for folket for at hele folket ikke skulle gå til grunne. Hovedgrunnen til Jesu død er å redde menneskeslekten fra sin undergang.

Alle mennesker er skapt i Guds bilde etter hans lignelse. Dette betyr at vi er skapt som Guds avbilder og har mulighet til å etterligne Gud ved å ha relasjon til Ham. Men de første menneskene misbrukte sin frie vilje og isolerte seg fra Gud. Da mistet de sin evne til å etterligne Gud ved å bli fylt av hans kjærlighet. Jeg vet ikke helt hvorfor, men alle mennesker etterligner Adam og Eva etter syndefallet, selv om vi ikke har mistet vår grunnleggende identitet som mennesker, nemlig at vi er skapt i Guds bilde. Syndens makt ligner et virus som smitter mennesker. Adam og Eva ble smittet av dette meget alvorlige viruset. Det er så smittsomt at det smittet alle mennesker.

Intet menneske var uten dette viruset, og det fantes ingen nyttige vaksiner. Derfor måtte Gud selv bli menneske for å redde hele menneskeslekten fra det forferdige viruset. Jesus, sann Gud og sant menneske, har gjenskapt oss som Guds avbilder på nytt på en slik måte at vi kan ta imot hans kjærlighet og gi den videre til andre mennesker. Gjennom dåpen blir vi vaksinert med dåpens vann til et liv med Gud ved troen på Jesus Kristus. Da er vi friske og trenger ikke å være redde for det viruset. Samtidig kan vi engasjere oss som Kristi medarbeider som smitter hele skaperverket med Guds ufattelige kjærlighet.

Det faktum at Gud ble menneske og døde på korset for hele menneskeslekten har forandret mitt menneskesyn radikalt. Alle mennesker er likeverdige og elsket av Gud, fordi vi er Guds avbilder. Det er blitt svært viktig å se Gud i hvert enkelt menneske som jeg møter i hverdagen.

Dette er en meget krevende tid for alle. Det er så lett for meg å spise hele tiden, dersom jeg er hjemme! Derfor trenger jeg å motivere meg til fysiske aktiviteter så ofte som jeg klarer. Heldigvis har vi meget flott natur på Vestlandet, og jeg like å gå turer i Guds frie natur.

Da jeg flyttet til Olsvik i januar 2015 anbefalte sokneprest Gunnar meg å gå turer i Alvøskogen. Dette ble mitt favoritt-turområde. En dag i forrige uke var jeg der. Det var mange mennesker der, selv om det var litt kaldt og overskyet. Jeg prøvde å se Jesus i dem. Jeg ba litt, smilte godt og hilste på mennesker hver gang jeg møtte dem der. Noen hilste tilbake på meg, mens noen andre gjorde ikke det. Men jeg brydde ikke meg om deres reaksjon, fordi jeg ønsket bare å gi Guds kjærlige smil til andre mennesker. Jesus er glad i alle mennesker!

Amen.