• 20. april 2017

Tema diakoni artikkelbilde

Menighetsbladet som ble publisert i dag har tema diakoni. Diakoni er å bringe Guds kjærlighet og omsorg videre. Olsvik menighet har Nådehjemmet i Thailand som misjonsprosjekt gjennom Det norske misjonsselskap (NMS), og vi får innimellom tilsendt tekster fra NMS om arbeidet deres i Thailand. Denne artikkelen er skrevet av Eivind Hauglid i NMS, og viser hvordan diakoni og misjon går hånd i hånd i NMS sitt arbeid i Thailand.

Her på nettsiden finner du også forslag til bønner for arbeidet til NMS i Thailand, og i menighetsbladet som nettopp er publisert finner du en artikkel til om hvordan diakoni og misjon går hånd i hånd.

Mange er glad i thai-mat og mange har vært på ferie i Thailand, smilets land. I over 40 år har NMS sendt norske misjonærer til dette landet, for å vitne om Jesu kjærlighet i ord og handling.

Det startet i utkanten av Klong Toey, Bangkoks største slum. Siden starten har hundrevis av barn i alderen 3 til 6 år har fått et trygt tilholdssted i et daghjem som drives som en førskole og som forbereder barna på skolegang. Kjærlighet, omsorg, lek og læring kjennetegner arbeidet. De siste 16 år er arbeidet utvidet slik at det nå også er et senter for yngre barn midt i slummen, med motorveien som tak. Mange av barna i dette området kommer fra skilsmissefamilier der både drikking, gambling, prostitusjon og narkotika er en del av hverdagen.

Utvidelser

Midt på 80-tallet ble arbeidet utvidet til Nordøst-Thailand. Senere også til Nord-Thailand. Arbeidet ble startet med det klare mål for øyet at arbeidet skulle overføres til lokale thailendere og at det skulle etableres en thai-nasjonal luthersk kirke. Det skjedde i 1994. NMS er i dag partner med denne kirken, sammen med seks andre misjonsorganisasjoner og kirker fra hele verden. Kirken har partnere fra Finland, Japan, Hongkong, Singapore, Australia og Madagaskar.

Mødrehjem

I 1987 startet et arbeid for unge enslige mødre som ikke hadde noen sted å gjøre av seg. Felles for disse jentene var at barnefaren hadde forlatt dem, de kunne ikke arbeide lenger og de vågde ikke ta kontakt med familien. På Nådehjemmet, som mødrehjemmet blir kalt, kan de komme når som helst i svangerskapet når livet blir vanskelig, og de kan være en stund etter at barnet er født. I løpet av disse snart 30 årene har rundt 900 jenter og babyer fått en ny start på livet.

Den evangeliske-lutherske kirken i Thailand (ELCT)

ELCT, som altså ble etablert i 1994, har i dag ca. 50 menigheter og prekensteder, med til sammen nesten 5000 medlemmer. I tillegg til menighetene har kirken et teologisk seminar med utdanning på bachelor-nivå og et allsidig diakonalt arbeid. Thailand regnes fortsatt som et vanskelig land å drive misjon i. Etter over 500 år med katolsk misjonsinnsats og nesten 200 år med protestantisk misjon er det fortsatt under én prosent kristne i landet.

Et kongetro folk

Thailand er et land der religion er veldig viktig, faktisk så viktig at en av fargene i flagget, hvitfargen, symboliserer religionen. Rødfargen symboliserer fedrelandet og blåfargen symboliserer kongen og kongehuset.

Året som ligger bak vil for alltid være et merkeår i Thailand sin historie. Det var året da kong Bumiphol Adulyadej døde. 13. oktober startet en sørgetid som vil vare et helt år. Kongen var en farsfigur for hele folket. Da han døde hadde han vært konge i over 70 år, og var dermed verdens lengstlevende monark.

NMS i Thailand

I Thailand ønsker NMS å dele evangeliet om Guds kjærlighet til de som ikke har hørt, og gi fattige barn og unge en mulighet til skolegang. Gjennom ulike prosjekter, som f.eks. mødrehjemmet og arbeidet i slummen, får mennesker en bedre start på livet.