Bækkalokket

11. juni inviterer vi til sommersamling for alle i Olsvik menighet!

Kl. 17:00 har koret Bækkalokket sin første og eneste konsert dette semesteret. Konserten varer ca. en time og et kvarter, og etterpå inviteres alle til grilling og sosialt fellesskap. Vi avslutter med en minigudstjeneste med nattverd.

Bækkalokket, som holder til i Kalfarhuset oppfølgningssenter, er et kor som består av både innsatte, løslatte, pårørende, frivillige og ansatte ved Kalfarhuset. Koret gav i 2010 ut CD-en «Levd liv - sanger om veien tilbake».

Bækkalokket er Kalfarhusets eget kor. Kalfarhuset oppfølgingssenter er et tilbud til mennesker som har eller har hatt problem med rusavhengighet og kriminalitet og deres pårørende. Målet er å bedre deltakernes livskvalitet ut fra egne forutsetninger og behov, og hindre tilbakefall til kriminalitet og rus.

Kalfarhuset oppfølgingssenter er en del av Kirkens Sosialtjeneste, som er en landsomfattende diakonal stiftelse med 17 virksomheter innen helse- og sosialfeltet.

Koret Bækkalokket består av både innsatte, løslatte, pårørende, frivillige og ansatte ved Kalfarhuset. Repertoaret består av viser, pop og gospel.