1. november er det minnemarkering for de døde i kristne kirker over hele verden. Allehelgensdag er en av de største festdagene i kirkeåret. I oldkirken var det martyrene som ble minnet, mens nå minnes vi alle som er gått bort.

I Olsvik kirke blir det Allehelgensmesse kl. 19:00 ved sokneprest Gunnar Kolaas, kapellan Nobu Imazu og diakon Mai-Britt Sørensen. Alle er hjertelig velkommen, og vi vil spesielt invitere alle som ønsker å minnes noen.

Andre kirker i Bergen har også tilbud denne dagen.

Domkirken: Høymesse kl. 11:00 ved Jan Otto Myrseth.

Johanneskirken: Høymesse kl. 11:00 ved Øyvind Rise. Åpen fra 18:30 til 20:30 for dem som vil tenne lys og finne stillhet eller lytte til lesninger.

Nykirken: Gudstjeneste for barnefamilier kl. 11:00 ved Åse Kristin Aagaard.

Møllendal kirkegård: Store kapell holder åpent fra 13 til 15. Prest Anna Bæckström Hovda og flere vil være der. Det blir mulig å tenne lys og finne stillhet. Innimellom vil det være musikk, og det vil også bli lest noen tekster. Kaffe og te serveres og det er mulig å snakke med en prest.

Mariakirken: Kveldsmesse kl. 18:00 ved Hildegunn Isaksen.

Sandviken menighet inviterer alle som sørger over tapet av sine kjære til en minnesamling i kirken lørdag 31. oktober kl. 18:00. Her deltar kantor Jostein Aarvik, sangsolist Andreas Skei og sokneprest Sverre Langeland. Kollekt ved utgangen. Navnene på alle som er gravlagt i menigheten siden 1. november 2014, vil bli lest opp. Det tennes også et lys for den enkelte, og det blir skriftlesning og forbønn.