• 2. desember 2017

Forside menighetsblad 5 2017

Olsvik menighetsblad nr. 5 2017 er nå lagt ut og kan leses eller lastes ned fra nettsiden.

Vi er kommet til årets siste nummer, og er nå i adventstiden. I denne utgaven av menighetsbladet kan du lese om Kirkens Nødhjelps arbeid blant flyktninger, med fokus på trygg oppvekst for barn. Biskopens andakt dreier seg rundt et bilde av Jesus som barn i snekkerverkstedet. Du kan også lese om bøker som hjelper barn med sorg, om KABB (Kristent arbeid blant blinde og svaksynte) sitt arbeid og første del av Finn Wagle sitt foredrag om miljøkampen. Du kan også lese de faste tingene, med oversikt over hva som skjer i advent og hvordan kor-våren ser ut i 2018.

God lesning!