• 20. mai 2020

Kirken i solnedgang

Saken oppdateres når tiltakene endres. Sist endret 30. oktober med oppdateringer for sitteplasser.

Gudstjenester i Olsvik kirke holdes som normalt hver søndag kl. 11. For at det skal være trygt for både ansatte og deltakere er det innført strenge smitteverntiltak. Tiltakene er basert på nasjonale retningslinjer og veiledninger for Den norske kirke.

Retningslinjer for gudstjenester og kirkelige handlinger i Olsvik kirke

 • Kapasiteten i kirkerommet er begrenset av de til enhver tid gjeldende regler for avstand og maksimalt antall samlet. Når kapasiteten er fylt opp vil inngangsdøren bli lukket med vakt på innsiden.
 • Minimum 1 meters avstand. Personer fra samme husstand trenger ikke holde en meters avstand fra hverandre. Kirken går under det som kalles "fast sitteplass" etter de nye koronareglene, og det er da påkrevd med én ledig stol mellom hver husstand. Totalt har vi plass til 140 personer. Alle stolrader kan benyttes.
 • Det legges til rette for god håndhygiene for medvirkende og ansatte.
 • Alle berørte flater rengjøres før og etter arrangement.
 • Minst mulig felles bruk og berøring av utstyr.
 • Personer som er syke, eller kjenner på symptomer på sykdom, kan ikke delta. Dette gjelder både de som har fått påvist korona og de som mistenkes smittet. Det samme gjelder personer som er i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon.

Tilrettelegging i kirkerommet

 • Plakat med informasjon henger lett synlig på inngangsdør og i våpenhuset.
 • Håndsprit er plassert i våpenhuset.
 • Det brukes ikke salmebøker, men trykkes opp program eller vises på skjerm med salmer og informasjon til hver gudstjeneste.
 • Barnekroken er dessverre fjernet.

Gudstjenester og kirkelige handlinger

 • Besøkende blir møtt i inngangen og informeres om gjeldende regler og oppfordres til å holde avstand.
 • Programark legges på stolene når det er aktuelt.
 • Ved innledningen til gudstjenesten informeres det om de forholdsregler som gjelder for avstand, hygiene mv.
 • Det serveres ikke kirkekaffe.
 • Ved utgang oppfordres det til å bruke flere utganger og holde avstand.

Nattverd

Nattverd kan kun gjennomføres dersom gjeldende regler tilsier det. Dersom det er nattverd gjelder følgende:

 • Nattverd gjennomføres på en slik måte at det ikke er direkte kontakt mellom prest, brød/vin og deltakere.
 • De som forbereder og deler ut vin og oblat, skal vaske og sprite hendene.
 • Det er intinksjonslignende nattverd med bruk av beger.

Ofring

 • Ofring kan foregå med Vipps under gudstjensten eller kontanter ved utgangen,.

Reglene gjelder fra 15. mai 2020 og inntil det kommer nye endringer.

Velkommen til Olsvik kirke!