• 20. mai 2020

Kirken i solnedgang

Fra søndag 24. mai vil det bli arrangert gudstjenester i Olsvik kl. 11.00. Du er hjertelig velkommen!

Vi må forholde oss til en begrensning på maksimalt 50 personer. For at det skal føles trygt for både ansatte og deltakere er det innført strenge smitteverntiltak. Tiltakene er basert på nasjonale retningslinjer og veiledninger for Den norske kirke.

Retningslinjer for gudstjenester og kirkelige handlinger i Olsvik kirke

 • Maksimum 50 personer til stede, i tillegg til medvirkende i gudstjenesten. Når antallet er fylt opp vil inngangsdøren bli lukket med vakt på innsiden.
 • Minimum 1 meters avstand. Personer fra samme husstand kan sitte ved siden av hverandre på samme benk.
 • Det legges til rette for god håndhygiene for medvirkende og ansatte.
 • Alle berørte flater rengjøres før og etter arrangement.
 • Minst mulig felles bruk og berøring av utstyr.
 • Personer som er syke, eller kjenner på symptomer på sykdom, kan ikke delta. Dette gjelder både de som har fått påvist korona og de som mistenkes smittet. Det samme gjelder personer som er i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon.

Tilrettelegging i kirkerommet

 • Plakat med informasjon henger lett synlig på inngangsdør og i våpenhuset.
 • Håndsprit er plassert i våpenhuset og rett innenfor inngangen i kirken.
 • Ikke benytt benkene som er merket og benkeradene som er sperret.
 • Det brukes ikke salmebøker, men trykkes opp program eller vises på skjerm med salmer og informasjon til hver gudstjeneste.
 • Barnekroken er dessverre fjernet.

Gudstjenester og kirkelige handlinger

 • Besøkende blir møtt i inngangen og informeres om gjeldende regler og oppfordres til å holde avstand.
 • Programark legges på stolene når det er aktuelt.
 • Ved innledningen til gudstjenesten informeres det om de forholdsregler som gjelder for avstand, hygiene mv.
 • Det serveres ikke kirkekaffe.
 • Ved utgang oppfordres det til å bruke flere utganger og holde avstand.

Nattverd

 • Nattverd gjennomføres på en slik måte at det ikke er direkte kontakt mellom prest, brød/vin og deltakere.
 • Det brukes særkalker, som vaskes etter bruk.
 • Særkalkene er plassert i alterringen.
 • Deltakerne mottar brødet ved siden av begeret og tar selv brødet og begeret med vin. Tilsigelsesordene som vanlig til hver deltaker.
 • De som forbereder og deler ut vin og oblat, skal vaske og sprite hendene.

Ofring

 • Ofring skal kun foregå ved bruk av Vipps.

Reglene gjelder fra 15. mai 2020 og inntil det kommer nye endringer.

Velkommen til Olsvik kirke!