• 20. mai 2020

Kirken i solnedgang

Saken er utdatert og oppdateres ikke lenger.

Noen søndager vil det være én nattverdgudstjeneste, andre søndager vil det være to. Dåp skjer i en egen dåpsgudstjeneste, og noen søndager vil det være en egen gudstjeneste for konfirmanter (konfirmanter vil få tilsendt invitasjon om disse gudstjenestene). Klokkeslettene for de ulike gudstjenestene vil variere.

Retningslinjer for gudstjenester og kirkelige handlinger i Olsvik kirke

 • Antall deltakere i kirkerommet er begrenset av nasjonale/kommunale regler for hvor mange som kan samles på offentlige arrangementer. Fra 3. januar er dette 10 personer (ekskl. ansatte og medvirkende som er påkrevd for å gjennomføre arrangementet).
 • På menighetens nettside er det forhåndspåmelding på gudstjenester. Når kapasiteten er fylt opp vil inngangsdøren bli lukket med vakt på innsiden.
 • Minimum avstandskrav i kirken ved salmesang er 2 meter, som tilsvarer 4 ledige stoler. Dersom det ikke er salmesang er det tilstrekkelig med 1 meter, som tilsvarer 2 stoler. Personer fra samme husstand regnes som én kohort og kan sitte ved siden av hverandre. Alle stolrader i kirken kan benyttes (det er 2 meters avstand mellom hver stolrad).
 • Det legges til rette for god håndhygiene for ansatte, medvirkende og deltakere med rengjøring av berøringsflater før og etter arrangement.
 • Personer som er i karantene eller som er syke, eller kjenner på symptomer på sykdom kan ikke delta. Dette gjelder både de som har fått påvist korona, som mistenkes smittet, eller som har symptomer på luftveisinfeksjon.

Tilrettelegging i kirkerommet

 • Plakat med informasjon henger lett synlig på inngangsdøren og i våpenhuset.
 • Håndsprit er plassert i våpenhuset.
 • Barnekroken er dessverre fjernet.

Gudstjenester og kirkelige handlinger

 • Besøkende blir møtt i inngangen og informeres om gjeldende regler og oppfordres til å holde avstand.
 • Ark med program legges på stolene når det er aktuelt.
 • Ved innledningen til gudstjenesten informeres det om de forholdsregler som gjelder for avstand, hygiene mv.
 • Ved utgang oppfordres det til å bruke flere utganger og holde avstand.

Nattverd

Nattverdgudstjenester starter igjen i Olsvik kirke fra 31. januar 2021. Ved nattverd gjelder følgende:

 • Nattverd gjennomføres på en slik måte at det ikke er direkte kontakt mellom prest og deltakere.
 • De som forbereder og deler ut vin og oblat, skal vaske og sprite hendene.
 • Liturg gir informasjon om i hvilken rekkefølge deltakere kan komme fram.

Ofring

 • Ofring foregår med Vipps under gudstjensten.
Velkommen til Olsvik kirke!