• 23. mars 2022

4-årssamling

På SuperOnsdag 6. april (17:00–18:30) blir det påskeverksted. Da er alle som fyller 4 år spesielt inviterte. Søndag 24. april skal vi dele ut 4-årsbok under gudstjenesten. Det er selvsagt mulig å kun melde seg på verksted eller bokutdeling. For å vite at vi har nok materiale/bøker er det flott med påmelding til Eva (kateket II) på SMS 920 68 072 innen 4. april (for verksted) og 20. april (for bokutdeling).