• 25. august 2020

4-årssamling

Onsdag 9. og 16. september og søndag 20. september har vi den store glede å kunne invitere alle som er eller blir 4 år i år til Olsvik kirke, også de som fikk bok i vår. De som ikke fikk 4-årsbok i vår, vil få denne utdelt på gudstjenesten. Og alle er velkommen til å være med på samlingene og på gudstjenesten, og synge med Barnekoret Shine!

  • Onsdag 9. september inviterer vi fireåringene til å være med på Superonsdag, hvor vi blant annet øver på sanger som vi skal være med og synge på gudstjenesten. Sangstunden starter 17.00, men kl. 16.30 samler vi fireåringene til en egen samling. Etter sangstunden blir det aktiviteter for barna, og det hele er ferdig kl. 18.15.
  • Onsdag 16. september har vi en ny samling med fireåringene kl. 16.30, før det igjen blir Superonsdag fra kl. kl. 17.00. Det hele er ferdig kl. 18.15.
  • Søndag 20. september blir det familiegudstjeneste kl. 11.00. Her vil alle 4-åringene opptre sammen med Barnekoret Shine, og de som ikke fikk bok i vår vil få dette utdelt under gudstjenesten.

Videre i høst er det opp til hver enkelt om man vil fortsette i koret.

Vi gleder oss veldig til å treffe deg i kirken din!

For å vite hvor mange vi skal lage mat til, og for å ha alle navnene vi skal skrive inn i bøkene, trenger vi påmelding innen fredag 4. september.

Meld deg på her »

Kjære foreldre/foresatte!

Fireåringen deres er invitert til samling og gudstjeneste i Olsvik kirke. Vi håper at dere ønsker at barnet deres skal få delta på dette.

Samlingene er et tilbud vi har som ledd i trosopplæringen i Olsvik menighet, som foreldre/faddere og menighet er sammen om. Alle fireåringer blir invitert, og vi gleder oss stort!

Hvis noen ikke kan være med søndagen, får dere utdelt boken på en av onsdagene. Dersom du ikke kan være med onsdagen(e), er du likevel hjertelig velkommen til å være med på gudstjenesten søndag 15. september!

Kjenner du noen som ikke har fått invitasjon, men som har lyst til å komme? Be dem besøke nettsiden vår og melde seg på!

Vi sees!