• 14. mars 2021

Kirkemøtet har vedtatt en revisjon av gudstjenesteordningen som skal innføres 1. pinsedag 2021. I forbindelse med dette vil Olsvik menighetsråd ta stilling til hva slags liturgisk musikk vi skal ha på hovedgudstjenestene våre. Valgfriheten snevres inn og reduseres til tre hovedserier: serie 1, serie 2 og serie 3. I faste- og festtiden er det også mulighet til å benytte to egne serier, nr. 4 og nr. 5.

Etter gudstjenesten 21. mars er det årsmøte, og revisjon av gudstjenesteordningen vil bli debattert. Gudstjenesteutvalget i Olsvik menighet anbefaler ikke å benytte serie 3, men ser for seg følgende tre valg for menigheten:

  1. Søke om dispensjon til å beholde dagens liturgiske musikk
  2. Gå tilbake til den liturgiske musikken som ble brukt i Den norske kirke i perioden 1977–2011 (serie 1)
  3. Velge ny liturgisk musikk fra serie 2

Nedenfor finnes lytteeksempler til serie 1 og serie 2. Hør gjerne igjennom før årsmøtet!

Serie 1:

Serie 2: