Biskop Halvor Nordhaug, foto Jostein Risa

I januar visiterer biskop Halvor Nordhaug Olsvik menighet. I løpet av måneden vil biskopen ha møter og samtaler med ulike deler av stab og menighet. Biskopen vil også være inspirator på medarbeiderfesten for de frivillige 31. januar.

Søndag 2. februar like etter gudstjenesten, ca. 12:15, avslutter biskopen sin visitas med et visitasforedrag under kirkekaffen. Foredraget er aktuelt og åpent for alle i menigheten, og vi håper du vil være der.

Om du vil kan du lese visitasmeldingen, som du finner som vedlegg til denne artikkelen eller i dokumentarkivet. Den inneholder en oppsummering siden forrige visitas i 2006, årsmelding for 2019, mm.

Foto: Jostein Risa