• 21. mai 2015

Klimapilegrim 2015 plakat

Ønsker du et alternativ til felles utendørsgudstjeneste 2. pinsedag (25. mai)? Klimapilegrim 2015 er en nasjonal tverrkirkelig pilegrimsvandring for klimarettferdighet fram mot klimatoppmøtet i Paris i desember. Vi går sammen med kirker i flere land – se klimapilegrim.no. Turen går fra Eidsvåg til Munkebotn på Den trondhjemske postveien. Fullstendig program ser du på plakaten.

Velkommen til å bli med på hele eller deler av turen!