• 7. januar 2021

Etter gjeldende smittevernsrestriksjoner er det ikke lov å samles mer enn 10 personer på offentlige arrangement. Derfor avlyses gudstjenesten kommende søndag, 10. januar.