• 10. april 2020

Glassmaleri Johanneskirken

Vår kapellan Nobukazu Imazu deler denne andakten på langfredag om Jesu død på korset.

Bildet er av et glassmaleri fra Johanneskirken. Foto: Nobukazu Imazu.

---

Jesus, sann Gud, ropte høyt på korset: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Var det mulig for Gud å bli helt adskilt fra himmelen og dø på korset i mye smerte og fortvilelse? Jo, dette var mulig for Jesus, fordi han er sann Gud og sant menneske. Som Gud kunne han ikke bli adskilt fra Faderen og er evig i seg selv, men som menneske kunne han bli forlatt av Gud og dø. På langfredag er det svært viktig for å oss å bli minnet om at Jesus måtte dø ikke for seg selv, men for menneskeslekten.

Korset er blitt kristendommens viktigste symbol. Det er meget underlig, spesielt fordi korsfestelse ble regnet som den mest vanærende henrettelsesmetoden i det romerske rike. Denne metoden ble brukt ved henrettelse av slaver, opprørere, forrædere og kriminelle fra de nedre samfunnslagene, og sjelden mot frie romerske borgere. Men Guds Sønn og Messias ble regnet blant overtredere og syndere, og ble drept på verdens grusomste henrettelsesmetode. Har dette noe med deg å gjøre?

At Jesus døde på korset, er en historisk hendelse. Og Bibelen sier at han døde en gang for alle i menneskeslekten. Kristendommen er basert på vitnesbyrd om Jesu død og oppstandelse gjennom profetene og apostlene. Kristendommen blir ikke troverdig, dersom man fornekter at Jesus døde for menneskeslekten. Samtidig er det ikke nok å vite om Jesu død bare som en historisk hendelse. For å kunne få effekten av hans soningsdød, må du det som noe personlig. Du må virkelig erfare at Faderen har elsket deg så høyt at han gav sin egen Sønn Jesus FOR DEG for at DU skal ha evig liv i Jesu navn.

Jesus elsket alle andre mennesker som seg selv, og ba både for sine venner og fiender. Men vi som ikke er Guds barn av naturen som ham, forblir alltid syndere i Guds øyne, fordi vi kretser oss rundt oss selv og tenker mest på oss selv. Syndens makt styrer vår fornuft, vilje og våre følelser. Bare Kristi makt kan gi oss frigjøring fra denne makten og hjelpe oss til å bli mer lik Jesus. Luther blir ikke trøtt av å si: «Ser du Kristus henge på korset og ser hans sår, så skal du tenke som så: Det er mine synder.» Troen forener deg med Kristus som døde for deg for 2000 år siden. Da aktualiseres hans død for deg her og nå. Han som døde for deg for lenge siden, viser seg for deg som lever nå.

Trygve Bjerkrheim skriver om denne erfaringen i sin salme «Takk at du tok mine byrder»:

So vil ved korset eg standa,
med undring eg ser: Eg er fri!
Eg skal ikkje døy, eg skal leva
med Jesus til æveleg tid.

En dag var jeg i Johanneskirken i Bergen sentrum. Jeg var helt alene i kirkerommet, og det var så vakkert å være der. Spesielt fordi sollyset kom inn gjennom glassmaleriene. Dette skapte en uforglemmelig stemning i hele kirkerommet. Plutselig ble jeg spesielt grepet av glassmaleriet med Jesus på korset over alterbordet. Da erfarte jeg at Jesu død ble aktualisert for mine øyne her og nå. Jeg har vært en kristen i mange år, men er fortsatt hjelpeløs synder som er mest opptatt av meg selv. Men Jesus døde på korset for at jeg ikke skulle fortsette å leve i syndens makt, men for at jeg skulle komme til ham for å bekjenne mins synder og få makt til å leve som lysets barn i verden. Jeg er stolt av Jesu kors, fordi jeg har funnet min største glede i hans kors. Jeg har også funnet syndenes forlatelse og evig liv ved hans kors, og har ingen grunn til å skamme meg over det.

Amen!