• 22. april 2016

Forside menighetsblad 2 2016

Olsvik menighetsblad nr. 2 2016 er nå ute og kan leses eller lastes ned fra nettsiden. Her finner du presentasjon av vår nye diakon Heidi Merete, kapellan Nobu snakker om hva retreat er, og du får en rapport fra årets feiende flotte påskekonsert. Dessuten finner du også et intervju med vår nye menighetsrådsleder Arthur, og en liste over årets konfirmanter.

God lesning!